ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปา
   
 
   

  (30 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว มอบหมายให้ นายสมคิด เหรียญนุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว เปิดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำของ หมู่ที่ 3,5,6 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มกราคม. 2563