ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ับมอบของบริจาคจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (พัทลุง)
   
 
   

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.30 น. เทศบาตำบลคลองทรายขาว โดยนฤมิต เส็นบัตร ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สังแทน รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว นายสนิต ฟักช่วง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ รับมอบของบริจาคจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (พัทลุง) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้กักตัวจากความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ต้องขอขอบคุณ บริษัทเบทาโกร จำกัด (พัทลุง) ภายใต้การนำ ของนายสมมาตร เกลี้ยงสง ที่ได้นำถุงยังชีพและเครื่องบริโบคต่างๆ มามอบให้กับเทศบาลตำบลคลองทรายขาว และต้องขอขอบคุณ นายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหราที่ได้ประสานงานในครั้งนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2564