ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศเรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายรุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
   
 
   

 ประกาศเรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายรุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564