ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง  กำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  น้ำตกปากราง  น้ำตกวังตอ  น้ำตกหนานหรูด  น้ำตกหนานสูง  ควนนกเต้น  ควนสวรรค์ตาแก้ว  ภูรุ่งแจ้ง  วิวสายหมอก  ริมผา  โฮมสเตย์  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน  - พรุกำ  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 5  เมตร ยาว  1,520  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,600  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564