ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง
   
 
   

 ประกาศ  เรื่อง  ประกาศกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พท.ถ.8-010   สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง  ตำบลคลองทรายขาว  กว้าง  5  เมตร  ยาว  1,825  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  9,125  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564