ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอด ภูบรรทัด ริมผาโฮมเสย์
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ  น้ำตกหนานหรูด  น้ำตกหนานสูง  ควนนกเต้น  ควนสวรรค์ตาแก้ว  ภูรุ่งแจ้ง  วิวสายหมอด  ภูบรรทัด  ริมผาโฮมเสย์  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าควน -  พรุกำ  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 5  เมตร  ยาว  1,520  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,600  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  โดยวิธีคัดเลือก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2564