ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 หนา 0.15 เมตร
   
 
   

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010  สายซอยทอนหละ  หมู่ที่ 2  บ้านคลองหรั่ง  ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,825  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  โดยวิธีคัดเลือก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564