การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 146 คน] เมื่อ 26 ม.ค. 2562
รายงานผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 137 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1